Newsflash

Nieuwe registratiebelasting vanaf 1 juni 2018

Immo-X - Nieuwe registratiebelasting

Op 9 mei 2018 keurde het Vlaams Parlement de aanpassing van het verkooprecht goed (de registratiebelasting die u betaalt bij de aankoop van een onroerend goed). Ze zijn van toepassing op verkopen van onroerende goederen waarvoor de verkoopovereenkomst wordt gesloten vanaf 1 juni 2018.

Dit zijn de voornaamste wijzigingen:

 • Hervormingen bij de aankoop van de enige gezinswoning:
  • voor de aankoop van de enige gezinswoning bedraagt het tarief voortaan 7%
  • de voorwaarden zijn gebaseerd op de huidige voorwaarden van hetgewoon abattement met volgende aanvullingen:
   • het tarief gezinswoning en de meeneembaarheid kunnen met elkaar gecombineerd worden;
   • het principe inzake causaal verband is van toepassing. Dit betekent dat ook wie al een eigen gezinswoning bezit, toch een nieuwe woning kan aankopen tegen het verlaagd tarief van 7% op voorwaarde dat de huidige gezinswoning binnen een termijn van 1 jaar wordt verkocht;
  • voor gezinswoningen tot en met 200.000 euro, wordt een rechtenvermindering toegekend van 5.600 euro; voor gezinswoningen gelegen in de Vlaamse kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel wordt het grensbedrag verhoogd tot 220.000 euro.
  • bij ingrijpende energetische renovatie wordt het tarief van 7% extra verminderd met 1% en daalt het dus tot 6%.
  • voor een gezinswoning die een beschermd monument is, bedraagt het tarief 1%, mits 6% investering in behoud van het onroerend erfgoed. Voor andere monumenten blijft de bestaande regeling gelden.
 • Hervormingen van verminderingen en vrijstellingen:
  • Het kadastraal inkomen (KI) verdwijnt als parameter voor het tarief van de registratiebelasting op de aankoop van een woning (Klein beschrijf).
  • De meeneembaarheid blijft behouden; het maximum van 12.500 euro wordt geïndexeerd.
  • Bestaande abattementen verdwijnen (dit zijn concreet : gewoon abattement, bij- en renovatie- abattement).
  • Voor de aankoop van een woning die voor minstens 9 jaar in huur wordt gegeven aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) bedraagt het tarief eveneens 7%.
Betonstop doet grondbezitters verkopen
Verhuren

Meer informatie?

Laat iets van je horen via 0473 71 71 70 of stuur ons een bericht:

Uw naam ontbreekt.
Uw gsm of telefoon nummer ontbreekt.
Uw email adres ontbreekt.
Uw bericht ontbreekt.

Immo-X

Centrumstraat 7, 9920 Lievegem, België

Bemiddelaar BIV 504.778
Toezichthoudende autoriteit : Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16 B, 1000 Bruxelles, België

ON 0892-488-585 
BIV plichtenleer: www.biv.be

Openingsuren

maandag
22-04-2019
09:00 - 12:00
dinsdag
23-04-2019
09:00 - 12:00
woensdag
24-04-2019
09:00 - 12:00
donderdag
25-04-2019
09:00 - 12:00
vrijdag
26-04-2019
09:00 - 12:00
zaterdag
27-04-2019
op afspraak
zondag
28-04-2019
gesloten

In de namiddag steeds op afspraak.